Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
зв'язатися з нами

Фінансова звітність за міжнародними стандартами

Тема ведення обліку підприємства та подання фінансової звітності за міжнародними стандартами (далі – МСФЗ) не є новою. Однак вона не втрачає актуальності вже протягом кількох років.

Разом з цим, багато власників бізнесу не надають їй вагомого значення. І дарма. Для деяких категорій підприємств уже сьогодні фінансова звітність за міжнародними стандартами є обов’язковою до застосування. Інші ж можуть самостійно визначати доцільність застосування міжнародних стандартів для складання фінансової звітності.

Розглянемо більш детально, у яких випадках застосування МСФЗ є обов’язковим.

Відповідно до ч.2 ст.12-1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», складають фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами такі підприємства:

1.Підприємства, що становлять суспільний інтерес, а саме:

  • підприємства – емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до торгів на фондових біржах або щодо цінних паперів яких здійснено публічну пропозицію;
  • банки;
  • страховики;
  • недержавні пенсійні фонди;
  • інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств);
  • великі підприємства.

2. Публічні акціонерні товариства.

3. Суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях.

4. Підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, а саме:

  • надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);
  • недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);
  • допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Складання фінансової звітності за МСФЗ буде корисним для залучення інвестицій, особливо це актуально для отримання іноземних інвестицій, грантів, кредитів та участі у міждержавних проєктах.

Для усіх інших суб’єктів господарювання застосування МСФЗ є суто добровільною справою. Але, зважаючи на те, що євроінтергація України є головним і незмінним зовнішньополітичним пріоритетом, а Угода про асоціацію між Україною та ЄС уже сьогодні значно змінює наше законодавство, гармонізуючи його з європейським, – перехід на Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку, або принаймні наближення до них для всіх підприємств – не за горами. Тож радимо завчасно подбати про наявність спеціалістів в даній галузі та бути більш захищеними.


А чи повідомив вас бухгалтер:
Підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб’єкти природних монополій на загальнодержавному ринку та суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність у видобувних галузях, зобов’язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених законодавством.
Великі підприємства, які не є емітентами цінних паперів, та середні підприємства зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі).
Інші фінансові установи, що належать до мікропідприємств та малих підприємств, зобов’язані не пізніше ніж до 1 червня року, що настає за звітним періодом, оприлюднювати річну фінансову звітність разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці (у повному обсязі).
Підприємства зобов’язані забезпечувати доступність фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності для ознайомлення юридичними та фізичними особами за місцезнаходженням цих підприємств.

Текст: Тетяна Сіпаренко


[12.01.2020 09:01]
Інші записи від автора:
141