Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
зв'язатися з нами

НеМарафон підготовки до свята

NoRush preparation for the holiday

Встигнути все… до Нового року. Схуднути, позбутися зморшок чи певних проблем зі шкірою. Бажання отримати «миттєву» красу перед певною подією чи святом досить поширене, проте справжнє здоров’я – це, перш за все, системні дії.

To make it all … by the New Year. Lose weight, get rid of wrinkles or certain skin problems. The desire to get “instant” beauty before a certain event or holiday is quite common, but true health is first and foremost a systematic activity.

Вікторія Демченко, засновниця Центру апаратної та естетичної косметології «Beauty Dema»Victoria Demchenko, Founder of the Beauty and Hardware Cosmetology Center
Звісно, існує низка косметологічних процедур, які дозволяють досягти суттєвого видимого ефекту вже після першого разу. Всі ми хочемо мати гарний вигляд завжди, але не всі готові щодня докладати зусиль для здійснення цього бажання. Справжня ж краса шкіри – це результат цілого комплексу щоденних і системних дій – від якісного домашнього та професійного догляду до апаратної та ін’єкційної косметології. Попри популярність методів досягнення «миттєвої» краси, перед Новим роком все ж говоритимемо про те, які процедури дозволяють вирішити низку проблем зі шкірою і залишатися задоволеними своєю красою щодня.

Звісно, базові кроки, які допомагають мати сяючу, здорову шкіру, починаються зсередини – з правильного харчування і дотримання водного балансу. Під час традиційних українських святкувань цих умов дотримуватися непросто, але хоча б пити достатньо води – обов’язково. А далі все залежить від якості таких етапів зовнішнього догляду за шкірою – очищення, лікування (за необхідності), живлення, зволоження, захист.

Сучасна апаратна косметологія дозволяє отримувати ефективний і тривалий результат у вирішенні багатьох проблем зі шкірою. Більшість процедур стимулюють природне вироблення еластину і колагену – без будь-якого введення препаратів під шкіру.

Ультразвуковий SMAS ліфтинг на глибокому рівні регенерує і підтягує шкіру після 30+ років. Ця процедура одноразова, повторювати її можна не раніше, ніж через рік, а результат проявляється через 30-40 днів і має накопичувальну дію – з кожним місяцем після процедури, шкіра обличчя стає все більш підтягнутою, формуються нові волокна колагену, відбувається омолодження. Ефект від процедури тримається від 2 до 5 років. Це чудова альтернатива пластичній хірургії чи ін’єкційній косметології, саме тому вона популярна і серед чоловіків. Процедура дозволяє залишатися в соціумі, а не чекати поки завершиться процес реабілітаціїшкіри.

Лазерна шліфовка шкіри досить ефективно вирішує проблеми розширених пор, рубців, розтяжок на будь-якій ділянці тіла. На сьогодні це єдиний ефективний метод позбавлення від будь-яких рубців шляхом контрольованого травмування шкіри. Таким чином, шкіра регенерується, стимулюється ріст нових клітин – вирівнюється рельєфність і колір, рубець чи розтяжка поступово зникають.

Класичні процедури завжди залишаються актуальними: мікротоки, чистки – ультразвукові, вакуумні гідропілінги з алмазною шліфовкою, фототерапія, яка лікує пігментацію, купіроз, акне світлом і RF-прогріванням.

Більшість процедур в «Beauty Dema» здійснюється з використанням професійної серії космецевтики американського бренду «iS CLINICAL».
Of course, there are a number of cosmetological treatments that allow you to achieve significant visible results after the first procedure. We all want to always look good, but not everyone is willing to make every effort to fulfil that desire. The real beauty of the skin lies behind the whole complex of daily and systematic actions: from quality home and professional care to hardware and injection cosmetology. Despite the popularity of methods of achieving instant beauty, before the New Year, we are going to tell about the procedures that allow you to solve a number of problematic moments with the skin and remain satisfied with its beauty every day.

Undoubtedly, the basic steps that help to have radiant, healthy skin start from the inner factors, such as proper nutrition and maintaining a water balance. During traditional Ukrainian celebrations these conditions are not easy to follow, but at least drinking enough water is a must. Further, it all depends on the quality of the following external stages: skincare, cleansing, treatment (if necessary), nutrition, moisturizing, protection.

Modern hardware cosmetology allows you to get an effective and long-lasting result in solving many skin problems. Most treatments stimulate the natural production of elastin and collagen, without any injection of drugs.

Ultrasound SMAS deep lifting regenerates and tightens the skin after the age of 30+. This procedure is one-off, it can be repeated no earlier than in a year, and the result manifests itself in 30-40 days andhas a cumulative effect, every month after the procedure, the skin becomes more tightened, new fibres of collagen are formed, rejuvenation occurs. The effect of the procedure lasts from 2 to 5 years. This is a great alternative to plastic surgery or injection cosmetology, which is why it is popular with men as well. The procedure allows you to remain socially active, without waiting until the process of skin rehabilitation is completed.

Laser skin polishing quite effectively solves the problems of enlarged pores, scars, stretch marks on any part of the body. Today, it is the only effective method of getting rid of any scar by controlled skin trauma. Thus, the skin is regenerated, stimulated by the growth of new cells while the surface and colour are smoothed out, the scar or extension gradually disappear.

Classical treatments always remain relevant: microcurrent, ultrasonic cleanings, vacuum hydro peeling with diamond polishing, phototherapy that treats pigmentation, couperose, acne with light and RF-heating.

Most of the procedures in Beauty Dema are performed using the professional cosmeceutical series of the American brand “iS CLINICAL”.
[28.12.2019 21:28]
Інші записи від автора:
443