Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
зв'язатися з нами

Україна аграрна 2019-2020: успіхи й прогнози

Agrarian Ukraine 2019-2020: achievements and forecasts

Павло Горбачов, засновник ТОВ «RAIN AGRO»Pavlo Gorbachov, founder of RAIN AGRO LLC
Без перебільшення, 2019 рік став рекордним для вітчизняного агросектору. Зокрема, вітчизняні аграрії оновили минулорічний рекорд зі збору зернових та зернобобових культур: 74,3 млн тонн зібрано із площі 15 млн га проти минулорічних 70 млн тонн. Крім того, за дев’ять місяців 2019 року Україна експортувала сільськогосподарської продукції майже на 16 мільярдів доларів, що перевищило минулорічні показники за аналогічний період на 21,5%. При цьому слід відзначити, що понад 20% аграрного експорту припало в нашій країні на частку всього трьох товарів – соняшникової олії (7,9%), кукурудзи (7,4%), пшениці (6,3%).

Звісно, в рік, коли в країні відбуваються державотворчі процеси на кшталт виборів президента та парламентських виборів, агросектор так чи інакше зазнає певних дестабілізаційних процесів. Аграрії тонко відчувають усі ці зміни й досить жорстко на них реагують. Найголовнішим викликом 2019 року для вітчизняного агросектору стало, звісно, питання зняття мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. На фоні цього навіть ті традиційно проблемні моменти із мінливими погодними умовами, затяжною зимою та весняною засухою, які щороку позбавляють фермерів, зокрема на півдні України, частини врожаїв по зерновій групі культур, відходять на другий план. Можна багато звітувати про те, скільки ми зібрали врожаю, що з початку 2019/2020 маркетингового року Україна експортувала 23 128 тис. тонн зернових культур, а це на 6,2 млн тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року, тощо. Нам справді є чим пишатися і про що говорити. Однак зараз усі розуміють: найголовніше, що сьогодні стоїть на порядку денному, – питання відкриття ринку землі.

Очевидно, що запропоновані законопроєкти далекі від того, що потрібно українському аграрію. Це без перебільшення історичне рішення, яке за правильного підходу може дати необхідний стрибок у розвитку вітчизняної економіки, або навпаки – призвести до незворотних процесів. Тому, звісно, життя агросектору у 2020 році залежатиме саме від цього рішення. Якщо ринок землі все ж відкриють без певних обмежувальних механізмів (наприклад, землю має право купувати виключно українець, що живе, працює в тій громаді, поблизу якої планує розширити свій земельний банк тощо). Інакше ми ризикуємо опинитися в ситуації, коли землю почнуть скуповувати монополісти. Натомість середні й малі фермерські господарства за таких обставин фактично гарантовано понесуть збитки. Це спричинить спад розвитку вітчизняного с/г машинобудування, яке в основному орієнтоване саме на малого і середнього фермера, а значить може призвести до зубожіння цілого сектору економіки. Очевидно, що ринок землі – своєрідна «скринька Пандори». З одного боку він необхідний, але з іншого – запропоновану законотворчу і нормативно-правову базу у цьому питанні слід суттєво допрацьовувати і вдосконалювати. Тому 2020-й стане роком змін і нових викликів не лише для АПК, а й для всієї України в цілому.
Without exaggeration, 2019 was a record year for the domestic agricultural sector. In particular, domestic farmers have broken the last year record of grains and legumes harvest: 74.3 million tons were harvested from an area of 15 million hectares comparing to last year’s 70 million tons. In addition, in the first nine months of 2019, Ukraine exported agricultural products by nearly $ 16 billion, exceeding last year’s figures by 21.5% over the same period. It should be noted that more than 20% of agricultural exports in our country is accounted for the share of only three crops – sunflower oil (7.9%), corn (7.4%), wheat (6.3%).

Apparently, in a year when there are state-building processes in the country, such as presidential elections and parliamentary elections, the agro-sector undergoes certain destabilization processes. Agrarians are highly sensitive to all these changes and react quite harshly to them. The main challenge of 2019 for the domestic agricultural sector, of course, was the lifting of the moratorium on the sale of agricultural land. Against this background, even those traditionally problematic moments with changing weather conditions, protracted winters and spring droughts, which annually deprive farmers, in particular in the south of Ukraine, of crop yields in the cereal crop group, are sidelined. We can report on how much we have harvested, that since the beginning of the 2019/2020 marketing year, Ukraine exported 23 128 thousand tons of cereals, which is 6.2 million tons more than in the same period last year, etc. We really have something to be proud of and something to talk about. However, everyone now understands that the most important thing on the agenda today is the issue of opening up the land market.

Obviously, the proposed bills are far from what Ukrainian farmers need. This is not an exaggeration of the historical decision, which with the right approach can give the necessary leap in the development of the domestic economy, or vice versa – lead to irreversible processes. Therefore, of course, the life of the agricultural sector in 2020 will depend on this decision. If the land market is still opened without certain restrictive mechanisms (for example, only a Ukrainian who lives, works in the community near which he plans to expand his land bank, etc. has the right to buy land). Otherwise, we risk being in a situation where monopolists will buy land. On the other hand, medium and small-scale farms will, in fact, be guaranteed to suffer losses in such circumstances. This will lead to a decline in the development of domestic agricultural machinery, which is mainly focused on small and medium-sized farmers, and thus may lead to an impoverishment of the entire sector of the economy. Obviously, the land market is a kind of “pandora’s box”. On the one hand, it is necessary, but on the other – the proposed legislative and regulatory framework in this matter should be substantially refined and improved. Therefore, 2020 will be a year of change and new challenges not only for the agro-industrial complex but for the whole of Ukraine.
[03.01.2020 14:08]
Інші записи від автора:
306